Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

dusix
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaExplorers Explorers
dusix
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
dusix
3461 5e9b 390
Reposted fromsnowlake snowlake viakomplikacja komplikacja
2823 ed66 390

rasec-wizzlbang:

my favorite show is on

4916 44ae 390

gusgrissom:

Look how cute the Google Doodle of Cassini diving between Saturn’s Rings is!!!

Reposted frombwana bwana viazorax zorax
dusix
dusix
4609 4442 390
motivation sun
Reposted fromstonerr stonerr vianiceshot niceshot
dusix
dusix
2230 aad1 390
9236 3dc7 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viatoniewszystko toniewszystko
dusix
9811 3a89 390
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling vianiceshot niceshot
dusix
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
5720 f471 390
Reposted fromtayfun tayfun viatoniewszystko toniewszystko
dusix
dusix
8247 2d9a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaafraidoflife afraidoflife
9081 49d6 390
dusix
dusix
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
Reposted frommalchanceux malchanceux viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl