Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

dusix
3019 fbde 390
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaKokytos Kokytos
dusix
2959 cebc 390
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viatutus tutus
dusix
5590 a10d 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viagabrynia gabrynia
dusix
8516 90cd 390
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaCoriLiar CoriLiar
dusix
9179 3027 390
Reposted fromzuzannag zuzannag viaCoriLiar CoriLiar
dusix
7094 d23a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaCoriLiar CoriLiar
dusix
5094 33aa 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaCoriLiar CoriLiar
dusix
8059 bfb5 390
Reposted fromto-nie-tak to-nie-tak viaciarka ciarka
dusix
2095 0571 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacammycat cammycat
dusix
2802 7e70 390
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
dusix
4182 d42b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viagabrynia gabrynia
dusix
8652 7b2a 390
Reposted fromslodziak slodziak viagabrynia gabrynia
dusix
6296 b2ad 390
0459 bb76 390
Reposted fromamatore amatore viayeees yeees
dusix
4359 5e41 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabrynia gabrynia
dusix
6849 5580 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viagabrynia gabrynia
dusix

Tęsknić za kimś, co to właściwie znaczy? Każdy przeżywa to inaczej, niektórzy są wręcz sparaliżowani brakiem czyjejś obecności. Myślę, że wynika to z braku pewności. Bo kiedy ma się pewność co do czyichś uczuć, to można tęsknić, czekać, i chociaż czas dłuży się niemiłosiernie, to wciąż robić swoje. Nie oddawać się niepewności ani bezsensownym obawom. Najbardziej chyba boli świadomość, że tęskni się za kimś, kto nie tęskni za Tobą. W innym wypadku da się przeżyć wszystko, nawet cieszyć, uśmiechać, bo przecież niedługo wszystko wróci do swojego normalnego rytmu.

A móc tęsknić z wzajemnością? To prawdziwe szczęście.

Cztery Wieki Później
dusix
Reposted fromtwice twice viaeternaljourney eternaljourney
dusix
dusix
1746 ae4e 390
Reposted fromslodziak slodziak viagabrynia gabrynia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl