Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

dusix
dusix
dusix
dusix
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
dusix
Reposted fromshakeme shakeme viamake-a-wish make-a-wish
dusix
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
dusix
6243 293d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiar piar
dusix
7928 53b4 390
Reposted fromrenirene renirene viapiar piar
5670 c8d7 390
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine vialajla lajla
dusix
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle vialajla lajla
dusix
Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga.

Reposted fromnaturalginger naturalginger vialajla lajla
dusix
7364 c4d5 390
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
dusix
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaconvoitise convoitise
dusix
2844 9798 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaconvoitise convoitise
dusix
2877 17fc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaconvoitise convoitise
dusix
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viapomruki pomruki
dusix
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki
dusix
3847 9c7d 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viapomruki pomruki
0174 c929 390
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viapomruki pomruki
dusix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl