Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

dusix
0466 47ae 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viasaureus saureus
dusix
Arbol de Piedra, Bolivia.Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. machu pichuBâlea Lake, Romania.the blue mountains, australiaHaad Salad beach. Ko Pha-ngan, Thailand. St.Georges Hospital, London.Cabo de São Vicente, Portugal.Voje valley, near Stara Fužina, SloveniaLondon
Reposted fromstylte stylte viasaureus saureus
dusix
3665 ce8d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki
dusix
9676 b7af 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viapomruki pomruki
6471 7aa1 390

tastefullyoffensive:

This company understand dogs. (via jpellizzi)

dusix
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasaureus saureus
dusix
dusix
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viamentispenetralia mentispenetralia
0128 5f16 390
dusix
1851 6bb9 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszszsz szszsz
dusix
3652 c317 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaaniuszka aniuszka
dusix
0469 5a9b 390
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaaniuszka aniuszka
dusix
4635 ac43 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaaniuszka aniuszka
5022 0657 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaaniuszka aniuszka
dusix
4898 7dbb 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaaniuszka aniuszka
4258 d982 390
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaaniuszka aniuszka
dusix
2901 aad5 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaaniuszka aniuszka
dusix
5872 ef07 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaczoo czoo
dusix
9747 c7b4 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaczoo czoo
dusix
7817 ed57 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszszsz szszsz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl