Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

dusix
5045 e5ca 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakoralina koralina
dusix
1218 789c 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viakoralina koralina
dusix

Sometimes the things you want the most don’t happen and what you least expect happens. I don’t know - you meet thousands of people and none of them really touch you. And then you meet one person and your life is changed forever.

Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viamayamar mayamar
dusix
7661 7782 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakoralina koralina
dusix
7421 494d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viakoralina koralina
dusix

June 12 2017

dusix
Zostań kiedyś na noc,
bądź powodem niewyspania
— Maria Goniewicz
dusix
dusix
dusix
1360 7354 390
dusix
6651 0e90 390
Reposted fromoutoflove outoflove viabesomeoneelse besomeoneelse
dusix
9220 ec65 390
dusix
Gdyby ciebie nie było,
gdzie mógłbym być?
Gdyby ciebie nie było, 
gdzie mógłbym iść?
Gdyby ciebie nie było,
nie byłoby źle.
Generalnie
być może
lepiej by było.
Gdyby ciebie nie było,
to kupiłbym w sklepie
jedną bułkę
i konserwę rybną.
Nie musiałbym
gotować obiadu,
gdyby ciebie nie było.
Mógłbym o
dwudziestej trzeciej
czterdzieści pięć
z domu wyjść,
chodzić całą noc,
nie wrócić
albo wrócić.
Gdyby ciebie nie było,
mógłbym palić w wannie,
mógłbym palić w łóżku.
Gdyby ciebie nie było,
miałbym więcej kolegów,
więcej koleżanek.
A przede wszystkim
gdyby ciebie nie było,
to w mieszkaniu by się zjawił
milion mrówek około,
milion białych mrówek
i bym pozwolił im się rozmnażać,
gdyby ciebie nie było,
malutkim białym mrówkom,
których nie widzę bez okularów.
Gdyby ciebie nie było,
te mrówki by się rozmnażały,
najpierw byłoby szesnaście milionów
małych białych mrówek,
potem miliard,
a potem do potęgi,
do kwadratu,
mrówek tłum.
Gdyby ciebie nie było,
to znalazłbym mur,
wziął duży rozbieg
i pierdolnął głową
w ten mur.
— Marcin Swietlicki i najpiękniejszy cytat świata
Reposted fromlittlefool littlefool viabesomeoneelse besomeoneelse
dusix
3432 79c4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodforsoul foodforsoul
9609 76c4 390
Reposted fromamatore amatore viala-lu la-lu
dusix
9375 a62b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapannakies pannakies
dusix
3063 c7ee 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viabesomeoneelse besomeoneelse
dusix
Reposted fromtoft toft viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl